— Další texty —

články, úvodníky, rozhovory


Topicality of second culture mission - A voice from the Czech Republic

I was born in Czechoslovakia and as I started attending primary school, we used to say "comrade teacher". Then in 1989 Communism fell and many things changed in the country overnight. One such change was freedom to proclaim the Christian gospel and the borders opened. Central and Eastern Europeans were gradually realizing themselves as nations that can contribute to the world mission...

Společně s misionáři až na konec světa

Život víry, 2022/02

Jeden misijní motivátor kdysi řekl, že ohledně misie existují tři typy křesťanů: ti, kteří jdou, ti, kteří podporují a ti, kteří jsou neposlušní. Nevím, jak vy, ale já podobné mobilizační výroky nemám rád. Nemám ani tolik rád prezentování statistik, ani smutné fotky otrhaných dětí nebo pobořených domů. Máme se v Česku dobře, lidé mají obecně přístup k evangeliu, relativní chudoba je nízká. Podpora misionářů a misijních projektů by ale podle mě neměla být na základě pocitu viny. Měla by jít od srdce a na základě přesvědčení...

Obousměrné partnerství

Asi všichni se shodneme na tom, že modlitba má v misii - v domácí i v zahraniční - prioritní místo. Když očekáváme průlom do duchovního světa, musíme mít za sebou někoho, kdo se za nás bude pravidelně modlit. Ještě jsem se nesetkal s misionářem, který by řekl: "Stačí, když se za svou práci modlím sám". Apoštol Pavel napsal křesťanům ve Filipech: "Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu." (Fil 1: 3-4)....

Duchovní boj pod moskitiérou

Život víry, 2021/11

Vyskočil jsem uprostřed noci a skoro jsem protrhl moskytiéru nad postelí. "Něco tady je," říkám kamarádovi, který se probudil, když jsem předtím zařval ze spaní. "Co se děje?" "Něco na mě šahalo," říkám. Dostal hned husí kůži, taky něco cítil. Hned jsme se začali společně modlit, ale souvislá modlitba nám moc nešla, spíš jsme vyznávali ochranu skrze krev Ježíše. Ani nevím, kdy jsme šli znova spát, ale odešlo to. Byla to pro mě jedna z mnoha intenzivních zkušeností, které jsem zažil během své misijní cesty po jižní části Afriky...

Sedm nových misionářů má zelenou

Nehemia Info 2021/02

Většina z nás si v souvislosti s misií a nezasaženými národy vybaví mapku okna 10 na 40 nebo údaje z Joshua Projectu. Tato mapka je ze statistiky IMB a definuje nezasažené národy poněkud šířeji jako místa s méně než dvěma procenty evangelikálních křesťanů. S trochou představivosti mi to připomíná semafor - naše pozornost se zastaví u červených, oranžoví se připraví a zelení vesele jedou. Ohledně vysílání misionářů už dávno neplatí model ze Západu do zbytku světa ("from the West to the rest"), ale spíš misie odevšud všude...

Running the Race

OCMS website, 2021/07

"PhD is a journey," our group was told during our induction at OCMS. I knew my PhD research would take years of perseverance considering that I was doing it part time alongside my ministry obligations and raising four small children. What I was not prepared for was what took place in 2020. I had not been feeling well for some time. Once day, my doctor called me into his consulting room and said: 'Listen, you have nearly zero white blood cells,' and sent me promptly to the hospital for more check-ups. There they figured I had acute leukaemia and immediately started chemotherapy...

O misii, leukémii a lásce z Balkánu

Jak došlo k tomu, že jste se stal misionářem? Byl to váš dětský sen?

Nebyl. Ale rád jsem cestoval, učil se cizí jazyky a poznával cizí kultury. Když jsem uvěřil, součástí toho "balíčku" je, že člověk přirozeně sdílí víru - v rodině, se spolužáky, na sídlišti, ale i v cizích zemích. Uvědomil jsem si, že můžu někam jet, a zároveň tam prakticky pomoct a hlásat Dobrou zprávu...

Moc ve slabosti

Úvodník v Nehemia Info, 2019/04

Psali jste někdy nějaký dopis, které bylo těžko napsat? Mám rád epištoly v Novém zákoně. Apoštol Pavel psal dopisy různým lidem a církvím a vkládal do nich sám sebe. Dopis, který je snad nejvíc osobní, kde Pavel odhaluje věci ze svého života a své misijní práce, je druhý list Korintským. Celé úseky tohoto dopisu jsou věnovány těžkostem a soužením. Nejsou to jednoduchá témata, nejsou dnes častým námětem kázání, ale týkají se každodenního života a jsou velice aktuální i pro misii...

Otevřená náruč

Úvodník v Nehemia Info 2020/4

Dá se říct, že Pán prstenů je kultovní kniha a film. Vzpomínáte si na scénku návratu čtyř Hobitů do Kraje potom všem, co ve Středozemi zažili? Frodo, Sam, Merry a Pippin sedí mlčky v Hobitíně u piva, okolo to vře, lidi se baví, a oni se jen mlčky dívají jeden na druhého. Tito čtyři kamarádi vědí, že se o tom, co prožili v té velké Středozemi, nemůžou jak se patří sdílet. Mají přece tak těžce přenositelnou zkušenost! Podobně se často cítí misionáři, křesťané sloužící v jiné kultuře, kteří se vrací domů do své země...