Misijní kurz

školní rok 2023-2024

Více informací a přihlášky ZDE

Rád bych vám představil kurz zahraniční misie, který jsme pro vás na Evangelikálním teologickém semináři v Praze připravili. Misii vnímám ne jako záležitost úzkého okruhu profesionálů, ale spíše jako něco, do čeho se tak či onak může zapojit kdokoliv z nás.

Proto tedy, ať už sami aktivně misijně působíte a chcete se lépe připravit, anebo byste si jen rádi udělali představu, o čem to všechno je a co práce misionáře obnáší.. vítejte na kurzu!

Kurz bude probíhat jednou měsíčně v sobotu, od září 2023 do května 2024, z toho šestkrát prezenčně v Praze a čtyřikrát online. Kurzovné je 7,000 kč, studenti obdrží certifikát o dokončení a možnost uznání kreditů v rámci studia na ETS.

A jaká témata na vás čekají?

Začneme samozřejmě v Písmu, takže prvním předmětem s blokem témat jsou 1. Biblické základy misie. Podíváme se zde na Bibli jako velký příběh misie, na misii ve Starém zákoně, na Ježíšovu misii v evangeliích, na misii ve Skutcích a na apoštola Pavla. Dále si zde uděláme základní přehled o klíčových osobnostech a hnutích křesťanské misie v dějinách.

V rámci studia misie se potřebujeme zaměřit na studium jiných kultur a na to, jak to v mezikulturní interakci chodí. Proto je tomu přizpůsoben předmět 2. Kulturní antropologie s tématy jako jazyk, rodina, rituál. Podíváme se zde i na jednotlivé náboženské systémy.

Další předmět 3. Misiologie vás uvede do teorie misijní práce. Budeme se bavit o tématech jako kontextualizace, kulturní šok, modely srovnávání kultur. Studenti se dozví, jaké jsou typy misijní práce, čím misionář prochází, jak si může budovat podpůrný tým a jaké jsou druhy podpory misionáře.

Na to navazují 4. Misijní témata, která posouvají studium ještě o krok více do praxe. Na každou hodinu plánujeme hosta - misionáře, který představí jednotlivé případové studie z misijního pole. Budou zde témata jako např. rozpoznání Božího povolání, bezpečnost v rizikových regionech, tentmaking, překlad Bible, misie mezi muslimy, hinduisty, buddhisty, aj. Podíváme se i na specifika jednotlivých kultur a tím vším vás provedou ti, kdo jsou do misijní práce přímo zapojeni.

Co ještě dodat? Snad jen to, že kurz Zahraniční misie je v českém křesťanském kontextu něčím v současné době opravdu jedinečným a že účastníci si odnesou nejen hodnotné informace, ale i praktické dovednosti. Více informací a přihlášení zde