Misijní kurz

školní rok 2022-2023

Více informací a přihlášky ZDE

Rád bych vám představil kurz zahraniční misie, který jsme pro vás na Evangelikálním teologickém semináři v Praze připravili. Misii vnímám ne jako záležitost úzkého okruhu profesionálů, ale spíše jako něco, do čeho se tak či onak může zapojit kdokoliv z nás.

Proto tedy, ať už sami aktivně misijně působíte a chcete se lépe připravit, anebo byste si jen rádi udělali představu, o čem to všechno je a co práce misionáře obnáší.. vítejte na kurzu!

Kurz bude probíhat jednou měsíčně v sobotu, od září 2022 do května 2023, z toho šestkrát prezenčně v Praze a čtyřikrát online. Kurzovné je 6,000 kč, studenti obdrží certifikát o dokončení a možnost uznání kreditů v rámci studia na ETS.

A jaká témata na vás čekají?

Začneme samozřejmě v Písmu, takže prvním předmětem s blokem témat jsou 1. Biblické základy misie. Podíváme se zde na Bibli jako velký příběh misie, na misii ve Starém zákoně, na Ježíšovu misii v evangeliích, na misii ve Skutcích a na apoštola Pavla. Dále si zde uděláme základní přehled o klíčových osobnostech a hnutích křesťanské misie v dějinách.

V rámci studia misie se potřebujeme zaměřit na studium jiných kultur a na to, jak to v mezikulturní interakci chodí. Proto je tomu přizpůsoben předmět 2. Kulturní antropologie s tématy jako jazyk, rodina, rituál. Podíváme se zde i na jednotlivé náboženské systémy.

Další předmět 3. Misiologie vás uvede do teorie misijní práce. Budeme se bavit o tématech jako kontextualizace, kulturní šok, modely srovnávání kultur. Studenti se dozví, jaké jsou typy misijní práce, čím misionář prochází, jak si může budovat podpůrný tým a jaké jsou druhy podpory misionáře.

Na to navazují 4. Misijní témata, která posouvají studium ještě o krok více do praxe. Na každou hodinu plánujeme hosta - misionáře, který představí jednotlivé případové studie z misijního pole. Budou zde témata jako např. rozpoznání Božího povolání, bezpečnost v rizikových regionech, tentmaking, překlad Bible, misie mezi muslimy, hinduisty, buddhisty, aj. Podíváme se i na specifika jednotlivých kultur a tím vším vás provedou ti, kdo jsou do misijní práce přímo zapojeni.

Řeklo by se "nejlepší na závěr", avšak tento předmět se bude prolínat celým misijním kurzem. 5. Misijní praktikum, neboli Reflexe vlastní misijní práce, bude předmět šitý na míru pro každého studenta. Budete moci zpracovat své dosavadní zkušenosti s misií a poté, v rámci samostatné práce, společné práce ve skupině s učitelem a osobního mentoringu, pracovat na přípravě vlastního (skutečného či hypotetického) projektu.

Co ještě dodat? Snad jen to, že kurz Zahraniční misie je v českém křesťanském kontextu něčím v současné době opravdu jedinečným a že účastníci si odnesou nejen hodnotné informace, ale i praktické dovednosti. Přihlašovat se můžete na www.etspraha.cz v sekci Aktuality nebo přímo zde