— On missionary care —

"We need to send and to take care of our missionaries in a quality way."


Pojď, odpočiň si

Nehemia Info 2022/03

Jsem nadšený z našich misijních pracovníků! Noví misionáři v Čadu, ve střední Asii, v Řecku, v Tanzanii, v Thajsku; "staronoví" v Chorvatsku, v Kurdistánu, v arabském světě; a další, nikoli "staří", ale zkušení pracovníci, kteří slouží s Nehemií již delší dobu na různých dalších místech.Chci se teď jejich očima podívat na téma správných hranic v nastavení práce a odpočinku. Toto téma se však vztahuje na každého z nás, nemusíme ani být misionáři v zahraničí nebo být zapojeni naplno v křesťanské službě..

Spíš stres než šok: Rozhovor o zkušenostech s péčí o misionáře během pobytu na misii

Život v Kristu, 2021/12

Člověk je na misijním poli vystaven různým tlakům. Asi nevykreslím všechny, jsou to třeba: kulturní šok, osamělost, frustrace z výsledků své práce, tlaky od lidí v týmu a od vysílající církve, nepohodlí, nemoci... Žádný misionář především nezůstane ušetřen kulturního šoku. Misijní antropolog Paul Hiebert kulturní šok popisuje jako..

Obousměrné partnerství

Asi všichni se shodneme na tom, že modlitba má v misii - v domácí i v zahraniční - prioritní místo. Když očekáváme průlom do duchovního světa, musíme mít za sebou někoho, kdo se za nás bude pravidelně modlit. Ještě jsem se nesetkal s misionářem, který by řekl: "Stačí, když se za svou práci modlím sám". Apoštol Pavel napsal křesťanům ve Filipech: "Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu." (Fil 1: 3-4)....

O misii, leukémii a lásce z Balkánu

Jak došlo k tomu, že jste se stal misionářem? Byl to váš dětský sen?

Nebyl. Ale rád jsem cestoval, učil se cizí jazyky a poznával cizí kultury. Když jsem uvěřil, součástí toho "balíčku" je, že člověk přirozeně sdílí víru - v rodině, se spolužáky, na sídlišti, ale i v cizích zemích. Uvědomil jsem si, že můžu někam jet, a zároveň tam prakticky pomoct a hlásat Dobrou zprávu...

Moc ve slabosti

Úvodník v Nehemia Info, 2019/04

Psali jste někdy nějaký dopis, které bylo těžko napsat? Mám rád epištoly v Novém zákoně. Apoštol Pavel psal dopisy různým lidem a církvím a vkládal do nich sám sebe. Dopis, který je snad nejvíc osobní, kde Pavel odhaluje věci ze svého života a své misijní práce, je druhý list Korintským. Celé úseky tohoto dopisu jsou věnovány těžkostem a soužením. Nejsou to jednoduchá témata, nejsou dnes častým námětem kázání, ale týkají se každodenního života a jsou velice aktuální i pro misii...

Otevřená náruč

Úvodník v Nehemia Info 2020/4

Dá se říct, že Pán prstenů je kultovní kniha a film. Vzpomínáte si na scénku návratu čtyř Hobitů do Kraje potom všem, co ve Středozemi zažili? Frodo, Sam, Merry a Pippin sedí mlčky v Hobitíně u piva, okolo to vře, lidi se baví, a oni se jen mlčky dívají jeden na druhého. Tito čtyři kamarádi vědí, že se o tom, co prožili v té velké Středozemi, nemůžou jak se patří sdílet. Mají přece tak těžce přenositelnou zkušenost! Podobně se často cítí misionáři, křesťané sloužící v jiné kultuře, kteří se vrací domů do své země...